banner image

Na Wasze ręce wirtualnie składamy nasz pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju. Chcemy podzielić się tym, co dla nas ważne. Co udało nam się osiągnąć od momentu otwarcia hotelu w maju 2019 roku. Ostatnie doświadczenia i ciężkie kilkanaście miesięcy pandemii, skłoniło nas do refleksji i spojrzenia na Gwiazdę Morza z szerszej perspektywy. Mamy nadzieję, że Was również zachęci to do spojrzenia na siebie samych oraz docenienia własnych dokonań, pomimo trudnego czasu.

Raporcie oparliśmy realizację naszego biznesu na 3 kluczowych obszarach, które są od siebie zależne i razem tworzą jedną oraz spójną całość. Poprzez podsumowanie naszej pracy chcieliśmy pokazać, jak odpowiedzialnym i trudnym zadaniem jest prowadzenie biznesu w branży hotelarskiej, kiedy chcemy pozostać wierni swoim wartościom, angażować się społecznie i troszczyć o środowisko. Jesteśmy przekonani, że świadome dbanie o zrównoważony rozwój sprzyja także rozwojowi usług, jakie oferuje Gwiazda Morza Resort Spa & Sport, a w efekcie prowadzi do zrównoważonej obsługi klienta.

Przyjazny hotel? A co się dziwisz?

W raporcie możecie znaleźć masę ciekawostek na temat zakresu naszej działalności znacznie wykraczającej poza świadczenie usług klientom. Raport Symbioza jest naszym zaproszeniem do rozmów na temat codzienności każdego z nas, tego co robimy dla siebie samych oraz naszego otoczenia oraz co chcemy po sobie zostawić. Tworzenie raportów CSR jest bardzo popularne w wielu branżach, ale w branży hotelarskiej to nadal rzadkość. I chociaż nie jesteśmy siecią, ale pojedynczym resortem, postanowiliśmy również przygotować taki raport, aby pokazać że liczy się każda jednostka i każdy krok czy próba działania w sposób świadomy i odpowiedzialny dla natury oraz naszych sąsiadów. 

Najprościej zrównoważony rozwój można pokazać z perspektywy 3 obszarów: ekologii, społeczeństwa i ekonomii. I takie założenie przyjęliśmy. Ale warto również odnieść się do 17 celów zrównoważonego rozwoju, które łączą się z konkretnymi wytycznymi i wskazówkami, co można zrobić, aby przysłużyć się planecie. I takie odnośniki również znajdziecie w raporcie oraz na podstronie "Zrównoważony rozwój".

Dzięki temu mogliśmy wskazać nasze kluczowe wyzwania, znacznie wykraczające poza zwykły biznes, dotyczące naszego codziennego życia. Dzięki instynktownie podejmowanym decyzjom poza biznesowym, możemy czytając Raport Symbioza zobaczyć, co jest dla nas ważne. 

Postanowiliśmy opublikować Raport online do wglądu dla wszystkich zainteresowanych. Będzie dostępny wyłącznie elektronicznie, aby nie marnować papieru. Mamy nadzieję, że dzięki temu zainspirujemy innych – czy to firmy czy pojedyncze osoby do aktywnej postawy i troski o najbliższe otoczenie. Być może ukazując jak niewielkim i wielkim nakładem możemy mieć pozytywny wpływ na innych, zachęcimy również innych hotelarzy małych i dużych do podzielenia się ich osiągnięciami. W tym przypadku, im nas więcej, tym lepiej dla planety.

Raport z myślą o innych

Publikując Raport Symbioza chcemy podziękować wszystkim naszym interesariuszom:

  • klientom za to, że do nas wracają i polecają nas innym, za każdą pozytywną i szczerą opinię,
  • pracownikom, za ich pracę, za to że z nami są i wspólnie możemy budować Gwiazdę Morza,
  • kontrahentom, za zaufanie i owocną współpracę,
  • społeczności lokalnej, że możemy z nimi dzielić wspólne DNA regionu, utożsamiać się z nimi i promować region,
  • organizacjom pozarządowym, że możemy dzięki nim pomagać innym,
  • władzy publicznej za możliwość funkcjonowania w tak fantastycznym miejscu, jak Władysławowo oraz za wsparcie finansowe podczas pandemii,
  • oraz naturze, za to że możemy jej codziennie doświadczać wszystkimi zmysłami.

Mamy nadzieję, że każda z powyższych grup znajdzie w raporcie coś dla siebie i o sobie, zwłaszcza że większość jest beneficjentem naszej pracy. Wszystkich staramy się w miarę możliwości promować i polecać w naszych mediach społecznościowych.

Dlaczego warto dbać o zrównoważony rozwój?

Poprzez Raport Symbioza, chcemy pokazać, dlaczego warto zaangażować się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wiemy, że jeśli zadbamy o naturę to ona nam się odwdzięczy po stokroć. Nie możemy zapomnieć o tak oczywistym fakcie jak to, że biznes w długiej perspektywie czasu ma szansę obniżyć koszty oraz utrzymać lub zwiększyć sprzedaż swoich produktów i usług niezależnie od branży. Dbając o otoczenie mamy okazję rozwijać się w znacznie szerszej perspektywie, budując naszą świadomość oraz widząc swoją sprawczość. Możemy wybierać technologie, które ułatwią nam życie, a jednocześnie nie wpłyną negatywnie na środowisko. Angażując się na rzecz innych, mamy szansę stworzyć wspólnotę wspierających się nawzajem i ufających sobie ludzi i firm. Możemy edukować się nawzajem i zarażać chęcią dzielenia się dobrem. Wzmacniać to, co już jest w nas dobre.

Oczywiście nie możemy zapomnieć o oczywistym aspekcie. Warto działać na rzecz zrównoważonego rozwoju, aby po prostu ratować planetę dla kolejnych pokoleń. Pokazać, że nie myślimy tylko o sobie, pielęgnować wzajemną empatię. A jeśli w ten sposób zachęcimy innych do pozytywnej rywalizacji z konkurencją, to czemu nie? Przecież w konsekwencji razem uczynimy więcej dobra dla otoczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Symbioza, który dostępny jest tutaj.