Gwiazda Morza Resort SPA&Sport, Władysławowo Gwiazda Morza Resort SPA&Sport, Władysławowo
Gwiazda Morza Resort SPA&Sport, Władysławowo
Tło bannera

Regulamin Hotelu Gwiazda Morza SPA&SPORT

Gwiazda Morza Resort SPA&Sport, Władysławowo

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem hotelowym oraz za jego przestrzeganie, które ma na celu zapewnienie spokojnego i bezpiecznego pobytu Gościom hotelu Gwiazda Morza SPA&SPORT

Check in: 16:00
Check out: 11:00 

Zasady rezerwacji

KOJCE 

Kojce dostarczane są na życzenie i nieodpłatnie dla dzieci do 3. roku życia; jednakże hotel oferuje kojce wraz z kocami, ochraniaczami i poduszkami tylko na podstawie podpisanego po przyjeździe do hotelu porozumienia. 

POBYTY RODZINNE 

Ceny pokoi obejmują zakwaterowanie dzieci do lat 4. Za dostawki nie są naliczane dodatkowe opłaty. Wyżywienie objęte jest dodatkową opłatą w wysokości: dzieci w wieku 0-4 bezpłatnie, 5-16 lat – 50% 16 + jak dorosły.

Zasady rejestracji w pokojach

WCZESNY PRZYJAZD 

Z przyjemnością zakwaterujemy Państwa w przypadku wczesnego przybycia, w zależności od dostępności. Prosimy o informowanie o tych życzeniach możliwie jak najwcześniej, proszę jednak pamiętać, że w celu zagwarantowania wczesnego przyjazdu, pokój musi być zarezerwowany na poprzedzającą noc. 

WCZESNY WYJAZD 

Goście opuszczający hotel przed ustaloną datą wyjazdu mogą być obciążeni opłatą za wczesny wyjazd. Opłata może wynieść do 100% wartości potwierdzonego czasu ich pobytu, w zależności od wybranej oferty pobytowej. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z hotelem. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW TOŻSAMOŚCI

Ze względów bezpieczeństwa, przy zameldowaniu należy okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Akceptowane dokumenty to prawo jazdy, paszport i karta potwierdzająca wiek (jak np. dowód osobisty). Dokument tożsamości ze zdjęciem musi także pasować do imienia i nazwiska podanych na rezerwacji. 

PÓŹNE WYMELDOWANIE 

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia należy zgłosić w recepcji do godz. 10.00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Z przyjemnością oferujemy możliwość późnego wymeldowania na życzenie. Godzina wymeldowania to 11:00. W przypadku późnego wymeldowania, do 18:00 stosuje się opłatę równą cenie korzystania z pokoju przez cały dzień (połowa wartości doby w danym dniu). W przypadku wymeldowania po 18:00 stosuje się opłatę za pełną dobę w pokoju. 

ODMOWA ZAMELDOWANIA 

Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.

Odpowiedzialność gości

Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz upewnić się, że drzwi do pokoju są zamknięte.

Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi. 

Odpowiedzialność hotelu

Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.

Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

Hotel posiada ubezpieczenie OC na terenie parkingu, dla pojazdów z niego korzystających. Należy podczas zameldowania się w Hotelu podać numer rejestracyjny pojazdu, aby skorzystać z tego ubezpieczenia.

Zwrot rzeczy pozostawionych

Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. 

Cisza nocna

W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano. 

Reklamacje

Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. 

Zasady dotyczące bezpieczeństwa i BHP

POLITYKA DOTYCZĄCA PALENIA 

Wszystkie pokoje w hotelu są niepalące, na jego terenie obowiązuje zakaz palenia. Opłata za czyszczenie w wysokości 500 PLN zostanie naliczona dla każdego gościa, który pali w pokoju.

W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Zasady ogólne

INFORMACJE ODNOŚNIE PRZYSTOSOWANIA DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNCYH

Hol, obszar konferencyjny, miejsca ogólnodostępne i wszystkie restauracje są przystosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Oferujemy dwa pokoje dostępne dla niepełnosprawnych gości. Skontaktuj się bezpośrednio z hotelem, aby uzyskać więcej informacji.

ZASADY DOTYCZĄCE SPOŻYCIA ALKOHOLU

Napoje mogą być podawane osobom powyżej 18. roku życia (z ważnym dokumentem tożsamości).

ZASADY OPIEKI NAD DZIEĆMI

Nie oferujemy własnych usług opieki nad dziećmi; jednak możemy zapewnić numer telefonu do lokalnej placówki świadczącej usługi opieki nad dziećmi, do której goście mogą zadzwonić, aby ustalić opiekę nad dziećmi.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

Korzystanie z naszego centrum fitness jest możliwe wyłącznie w przypadku gości hotelowych. Korzystanie ze strefy basenów i saun jest możliwe w przypadku osób niekorzystających z usług hotelowych – za dodatkową opłatą. Korzystanie z basenu oraz baru na dachu hotelu jest możliwe wyłącznie w przypadku gości hotelowych. 

Zasady pobytu zwierząt

Gwiazda Morza Resort SPA&SPORT przyjmuje psy i koty ważące mniej niż 18 kilogramów. Pozostałe zwierzęta i psy, które ważą więcej niż 18 kg, mogą zostać zaakceptowane według uznania hotelu. Zwierzęta akceptowane są wyłącznie w części Apartments. Dopuszcza się maksymalnie dwa zwierzęta na pokój. Prosimy o powiadomienie działu rezerwacji hotelu o przybyciu ze zwierzętami przed przyjazdem oraz zapoznaniem się z warunkami zakwaterowania zwierząt dostępnymi w recepcji głównej hotelu lub na stronie gwiazdamorza.com

Opłata za zwierzę wynosi 50 PLN za dobę. Przy zameldowaniu należy podpisać porozumienie dotyczące przebywania zwierząt na terenie obiektu.

Zwierzęta nie mogą przebywać w miejscach, w których spożywane są posiłki, ani w centrum fitness oraz strefie basenów. Zasady te nie obejmują psów-przewodników, które nie są uważane za zwierzęta domowe. Pies musi być trzymany na smyczy i nosić kaganiec w ogólnodostępnych pomieszczeniach hotelu.

Przebywanie z pupilem jest dozwolone w hotelowym lobby, jednakże nie na kanapach czy fotelach.

Zasady płatności

AKCEPTACJA CZEKÓW

Nie akceptujemy płatności czekami.

KARTA KREDYTOWA/DEBETOWA

Karty debetowe i kredytowe będą autoryzowane podczas zameldowania się i będą obciążane kwotą za pobyt oraz kaucją, która może zostać powiększona, jeśli rachunek pokojowy przewyższy jej wartość. Autoryzacja spowoduje zablokowanie środków do czasu wymeldowania i wówczas karta zostanie rzeczywiście obciążona poniesioną kwotą. Autoryzowane środki zostaną zwolnione przez Twój bank lub instytucję finansową w przeciągu maksymalnie 30 dni po Twoim wyjeździe. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wynikającego z tego tytułu opłaty lub prowizje.

WAHANIA KURSÓW WALUT

Przeliczanie waluty przez banki lub firmy obsługujące karty kredytowe podczas przetwarzania płatności nie jest objęte kontrolą przez hotel i podlega wahaniom kursu wymiany.

KUPON UPOMINKOWY

Aby nabyć lub zrealizować kupon upominkowy, skontaktuj się bezpośrednio z hotelem drogą telefoniczną lub mailową.

PŁATNOŚCI

Karta kredytowa użyta do dokonania rezerwacji musi być ważna przez cały czas pobytu. Przedstaw tę kartę kredytową w hotelu w momencie zameldowania. Jeśli dokonujesz rezerwacji w imieniu innej osoby, musisz skontaktować się bezpośrednio z hotelem w celu uzgodnienia kwestii wystawienia rachunku. 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH 

Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest GWIAZDA MORZA HOTEL MANAGEMENT Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą we Władysławowie ul. Hryniewieckiego 12A 

§ 2.  INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI

Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail ado@gwiazdamorza.com 

§ 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH 

Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,
 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych. W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu. 

§ 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora. 

§ 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
 4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego. 

§ 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni (??) od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. 

§ 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres ado@gwiazdamorza.com za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

§ 8.  MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 

§ 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru dokumentu tożsamości ze zdjęciem, adresu zamieszkania, adresu e-mail, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie hotelu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie. 

§ 10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania. 

§ 11. DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych GWIAZDA MORZA RESORT SPA&SPORT dostępna jest również na stronie internetowej.

Zasady ogólne

INFORMACJE ODNOŚNIE PRZYSTOSOWANIA DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNCYH

Hol, obszar konferencyjny, miejsca ogólnodostępne i wszystkie restauracje są przystosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Oferujemy dwa pokoje dostępne dla niepełnosprawnych gości. Skontaktuj się bezpośrednio z hotelem, aby uzyskać więcej informacji.

ZASADY DOTYCZĄCE SPOŻYCIA ALKOHOLU

Napoje mogą być podawane osobom powyżej 18. roku życia (z ważnym dokumentem tożsamości).

ZASADY OPIEKI NAD DZIEĆMI

Nie oferujemy własnych usług opieki nad dziećmi; jednak możemy zapewnić numer telefonu do lokalnej placówki świadczącej usługi opieki nad dziećmi, do której goście mogą zadzwonić, aby ustalić opiekę nad dziećmi.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

Korzystanie z naszego centrum fitness jest możliwe wyłącznie w przypadku gości hotelowych. Korzystanie ze strefy basenów i saun jest możliwe w przypadku osób niekorzystających z usług hotelowych – za dodatkową opłatą. Korzystanie z basenu oraz baru na dachu hotelu jest możliwe wyłącznie w przypadku gości hotelowych. 

mobile nav bg
Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij